ZPD

Rīgas ģimnāzija „Maksima”

2016./2017.mācību gads

Izglītojamo zinātniski pētniecisko darbību vadītāji un tēmas

Ziemassvētku lasījumi

Pasākuma mērķis : attīstīt skolēnu  komunikatīvo un sociokultūras kompetenci  un sekmēt nacionālās pašapziņas identitāti un starppriekšmetu saikni  krievu valodā, literatūrā un vizuālajā mākslā

Tatjanas diena

17 gadu laikā skolas izglītojamie uzvar un kļūst par laureātiem Republikas krievu kultūras un izglītības Latvijā svētku „Tatjanas diena” konkursos.