Информация по саморегулируемому обучению и организации образовательного процесса в Латвии до 15 ноября

Svarīga informācija par pašvadīto mācīšanas procesu:

Skolēniem 

Vecākiem 

Skolotājiem 

Informācija par izglītības procesa organizēšanu Latvijā līdz 15. novembrim:

izg process lidz 15 nov2020