Готовимся к сдаче Государственных экзаменов!

Valsts izglītības satura centrs aicina skolēnus, skolotājus un vecākus piedalīties tiešsaistes seminārā 23. aprīlī plkst 15.00!


Pavisam drīz noslēgsies 2020./2021. mācību gads un skolēni visā Latvijā dosies kārtot noslēguma pārbaudījumus, lai iegūtu
apliecinājumu par vispārējās vidējās izglītības iegūšanu.

Kā tikt galā ar eksāmenu stresu, kas var ietekmēt arī sniegumu eksāmenā?
Kādus praktiskus paņēmienus izmantot, lai izpildītu eksāmenu uzdevumus?
Tiešsaistes seminārā jautājumi un atbildes, pieredzes stāsti un noderīgi ieteikumi.
Pieslēdzies tiešraidei un gatavosimies eksāmeniem KOPĀ! 

Plānotā semināra darba kārtība:
15.00 Ievads

15.05 – Kā pārvarēt stresu pirms eksāmena un tā laikā?
Ilze Ābelniece – klīniskā psiholoģe 

15.25 – par pieredzi kārtojot noslēguma pārbaudījumus:
Marta Anna Viduša – Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas absolvente
Laura Alise Liepiņa – Aizputes vidusskolas absolvente

15.35 – praktiski ieteikumi gatavojoties noslēguma pārbaudījumiem
Gunta Lāce - Limbažu novada ģimnāzijas direktore un matemātikas skolotāja

15.50 – jautājumi un atbildes

Pēc tiešraides būs pieejams semināra ieraksts un semināra laikā rādītās prezentācijas.
Uzzini par drošo eksāmenu norisi: https://www.visc.gov.lv/lv/jaunums/eksamenu-norise-un-epidemiologiskas-drosibas-prasibasseminara-
ieraksts-un-prezentacijas

gatavojamieseksam21