«Maksimas» maksimas

"Maksima" - [lat. maxima (regula, sententia) - galvenais, noteikums, princips] –īsa tikumiska, estētiska rakstura atziņa; uzvedības noteikums, princips, pēc kura cilvēks vadās savā rīcībā.

 

Ģimnāzijas mērķis –izveidot apstākļus optimālai izglītojamā intelektuālajai un radošajai potenciāla attīstībai, viņa sociālai adaptācijai un personiskajai izaugsmei.

Ģimnāzijas “Maksima” prioritātes:
   ♦ kvalitatīva izglītība;
   ♦ mācību procesa individualizācija;
   ♦ mūsdienīgas izglītojošās tehnoloģijas;
   ♦ skolēna – skolotāja – vecāka sadarbība – partnerība izglītības procesā;
   ♦ psiholoģiskais komforts.
Ģimnāzijas “Maksima” pedagogi uzskata, ka bērnība – tā nav sagatavošanās dzīvei, bet gan pati dzīve. Apbrīnojamā bērnības pasaule – tā ir priecīga, bezrūpīga, īpaši trausla un svarīga.

Pilnvērtīgas dzīves pamatā ir bērnība ” – ģimnāzijas “Maksima” pedagogu kredo.

Un pats lielākais skaitlis ir 1” uzstāj ģimnāzijā“Maksima”. Viena māte, viena zeme, viena dzīve...

Rūpīga attieksme pret to, kas katram ir dots kopš dzimšanas, un ar ko katrs var rīkoties pa savam – tiek audzināta apziņā par to, ka katrs tāds ir neatkārtojams, un tā sniedz spēcīgu stimulu veidot sevi. Tieši tāpēc katrs cilvēks ir unikāls.

Pats sev režisors un atbildu par to!” – ģimnāzistu dzīves moto. Patstāvības un atbildības vienotība - grūtākais uzdevums bērnībā – to atrisina ģimnāzija. Turklāt cilvēciskās saziņas vērtība un greznība – tas ir bērna socializēšanās un attīstības pamats.

 

Ļoti grūti ir iedomāties cilvēku, kas dzīvo vakuumā tikai pats sev. Lai cik mēs nebūtu egoistiski, mēs noteikti tiecamies viens pie otra, ja šī tiekšanās ir sadzirdēta un saprasta – tā ir laime, ko sauc par draudzību un mīlestību. Ģimnāzijas “Maksima” ikdienu un procesus nosaka šīs vērtības. Un, ja jūs ieradīsieties pie mums, jūs tiksiet uzmanības, rūpju un mīlestības ieskauts.