Tradīcijas

Ģimnāzijā "Maksima" notiek daudz pasākumu, kuri tiek orientēti, lai attīstītu bērna personību, viņa pašorganizāciju un pašrealizāciju, šie pasākumi jau ir kļuvuši par ģimnāzijas tradīciju.

Tās ir: Zinību diena, ģimnāzijas “Maksima” dzimšanas diena, Mazās olimpiskās spēles, Eiropas dienas, Jaunā gada svinības, Māmiņu diena, Republikas diena.

Katram pasākumam ir sava “rozīnīte”, savs saturs un forma, kurš gadu no gada tiek uzlabots.

Skolēnu paši plāno, izstrādā un piedalās šo projektu realizācijā

Viena no interesantākām tradīcijām ir Mazās olimpiskās spēles, kad visa ģimnāzija izbrauc uz lielu stadionu. Dažādu vecumu komandas sacenšas dažādās disciplīnās, vecākie palīdz mazajiem, bet treneri atbalsta savu komandu. Pats patīkamākais moments – uzvarētāju apbalvošana ar medaļā m un balvām.

Pats nozīmīgākais ģimnāzijā “Maksima” ir pasākums – spēle “Laikmetu kaleidoskops”. Katrs sapņo iekļūt komandā, bet kļūt par kapteini, tā ir vislielākā vēlēšanās katram. Neviens nepaliek malā, ne skolēni, ne skolotāji. Ilgi pēc spēles skolēni apspriež savus iespaidus ar vecākiem un klases biedriem.

Pie mums bieži nāk ciemos mūsu absolventi, stāsta par saviem panākumiem, apspriež savas problēmas, reizēm prasa pat palīdzību. Un tā ir mūsu labā tradīcija.

Visaktīvāk skolas dzīvē piedalās mūsu vecāki. Jau ir kļuvusi par labu tradīciju viņu piedalīšanās svētkos, braucienos, ikdienas dzīvē.

Ģimnāzijas dzimšanas diena par tradīciju ir kļuvusi visu ģimnāzistu sapulcēšanās, vecāku, skolotāju, absolventu un daudzu citu ciemiņu sapulcēšanās. Šajā dienā mēs jūtamies kā viena liela ģimene. Atceramies pagātni, bet, galvenais, kaļam plānus nākotnei

Mēs ticam, ka šādā ģimenē viss būs labi. Un mūsu nākotne – gaiša un jauka!