Sasniegumi

 Ģimnāzijai “Maksima” ir ar ko lepoties. Šajos darba gados ģimnāzijas skolēni ne vien reiz vien ir ieguvuši uzvaras dažādu līmeņu olimpiādēs, bet ģimnāziju sveica ar diplomiem un balvām. 

  Ģimnāzijas skolēns Pāvels Cupikovs sasniedza augstus rezultātus. Trīs gadus pēc kārtas viņš bija Latvijas nacionālās izlases dalībnieks Pasaules olimpiādē informātikā. Ēģiptē viņš ieguva sudraba medaļu, bet Meksikā ieguva bronzas medaļu. Mūsu skolnieces Jekaterina Kazanovskaja un Nataļja Voroņina cienīgi pārstāvēja mūsu ģimnāziju Republikas olimpiādēs, kur ieguva balvas. Katru gadu skolēni piedalās rajona olimpiādēs, atnesot ģimnāzijai diplomus un medaļas.

Viens no nozīmīgākajiem sasniegumiem ģimnāzijā ir balvu fonds “Draudzīgā aicinājuma fonds”. Draudzīgā aicinājuma fondu dibināja 1935. gada 28. janvārī Latvijas Republikas prezidents Kārlis Ulmanis. Dibināšanā piedalījās Cēsu valsts ģimnāzija.

Konkursa mērķis: paaugstināt izglītības prestižu, stimulēt skolotāju un skolēnu radošo darbību, līdzdarboties skolēnu intelektuālo spēju attīstībai.

2001. gada Izglītības ministrijas datu bāzē bija rezultāti par skolu piedalīšanos valsts un atklātajās olimpiādēs.

Eksistē trīs Latvijas skolu vērtēšanas nominācijas: Republikas skolas, pilsētas un lauku skolas. 2001. gadā Rīgas ģimnāzija “Maksima” piedalījās nominācijā “Republikas pilsētu skolas”. Šajā nominācijā tika izvirzītas 10 labākās skolas. Ģimnāzija “Maksima” ieguva desmito vietu un tika apbalvota ar Goda diplomu un Ticības balvu.

2008. gadā privātā pamatskola “Maksima” pamatojoties uz dalību olimpiskajās spēlēs ieguva 11-to vietu no divpadsmit iespējamām vietām. Skola tika apbalvota ar diplomu nominācijā “Republikas pilsētu skolas”.

2012. gadā konkursa noteikumi mainījās, bija pievienotas un paplašinātas nominācijas, pārsvarā balstoties uz Centralizēto eksāmenu rezultātiem. Skolas nominēja pēc šādām kategorijām:

• pilsētu skolas

• lauku skolas

• specializētās vidējās mācību iestādes.

Tika ieviesta priekšmetu nominācija:

• latviešu valoda un literatūra

• latviešu valoda un literatūra mazākumtautību skolās

• matemātika

• angļu valoda

• dabas zinības

• vēsture.

Kā arī tika ieviests nominācijas pieaugums tēmu kategorijās un apkopojot skolas izaugsmi.

2012. gadā ģimnāzija “Maksima” bija nominēta pēc skolu izaugsmes ģimnāziju grupā. Kopējā atskaitē bija atzīmēts,  ka vislielākais progress ir angļu valodas apguvē, kā arī matemātikas apguvē starp visām ģimnāziju grupām. Ģimnāzija tika apbalvota ar galveno balvu – Metāla pūci.

Fonds arī atbalsta skolotājus, kuri ir ieguvuši augstus rezultātus skolēnu sagatavošanā Starptautiskajām olimpiādēm. Tā mūsu ķīmijas skolotāja A.A.Petrova un informātikas skolotāja I.R.Korkoca ir apbalvoti ar diplomiem un piemiņas medaļām no fonda.

2015. gadā Rīgas ģimnāzija “Maksima” bija ielūgta uz apbalvošanas ceremoniju konkursā “Skolu reitingi” Cēsīs, kur saņēma diplomu nominācijā “Izaugsme” ģimnāziju grupā – par izaugsmes iespējām matemātikas apguvē 2014./2015. gadā.

 Pēdējo 3 gadu laikā pamatskolas izglītojamie ir ieguvuši augstas vietas valsts un atklātajās mācību priekšmetu olimpiādēs:

 • 2014./2015.m.g. atzinību atklātajā vācu valodas olimpiādē - A.Sačika, V.Golubevs 9.kl.

 • 2014./2015.m.g. 3.vietu atklātajā krievu (dzimtās) valodas un literatūras 30.olimpiādes 2.posmā - A.Lugovskis 9.kl.

 • 2015./2016.m.g. atzinību Latvijas 43.atklātajā matemātikas olimpiādē 1.posmā - A.Mironova 6.kl.

 • 2015./2016.m.g. atzinību 66.matemātikas olimpiādē – A.Šalakickis 9.kl.

 • 2016./2017.m.g. atzinību latviešu valodas (mazākumtautību izglītības programmās) 33.valsts olimpiādes 1.posmā - A.Mironova 7.kl.

Sasniegumi sportā un radošajā darbībā:

 • 2015./2016.m.g. pamatskolas komandas uzvara Latvijas olimpiskās akadēmijas sporta spēlēs „Vienoti Latvijai”

17 gadu laikā skolas izglītojamie uzvar un kļūst par laureātiem Republikas krievu kultūras un izglītības Latvijā svētku „Tatjanas diena” konkursos.

2015.gadā:

Vizuālās mākslas konkursā:

 • Nominācijā „Zīmējums, glezniecība” – I.vieta T.Jansone 5.kl. (pedagogs O.Lipiņa)

 • Laureāti – A.Želdibajeva vecākā grupa, T.Huangs 4.kl., A.Zaslavskis 4.kl. (pedagogs O.Lipiņa)

Vokālās un runas mākslas konkursā:

 • Nominācijā „Mākslas vārds” – III.vieta D.Ožigina 8.kl. (pedagogs M.Akatova)2016.gadā:

Vizuālās mākslas konkursā:

 • Nominācijā „Zīmējums, glezniecība” – I.vieta E.Taraburins 1.kl. (pedagogs O.Lipiņa)

 • Nominācijā „Kompozīcija” – III.vieta 8.kl.izglītojamo kolektīvais darbs (L.Ožigins, J.Jegorova, A.Simonovs, K.Dozorins, S.Dikina), pedagogs Ž.Klementjeva

 • Laureāti – D.Jegorova 1.kl., A.Bubnels 1.kl., V.Guselnikovs 4.kl., A.Romanovs 2.kl. (pedagogs O.Lipiņa)

Runas mākslas konkursā:

 • Nominācijā „Mākslas vārds” – II.vieta D.Ožigina 9.kl. (pedagogs M.Akatova)2017.gadā:

Vizuālās mākslas konkursā:

 • Galvenā balva - V.Petrovai, K.Preņakovam 5.kl. (pedagogs J.Korennaja)

 • Nominācijā „Zīmējums, glezniecība” – I.vieta A.Polnova 2.kl. (pedagogs N.Kručina)

 • Nominācijā „Reljefa kompozīcija” – I.vieta A.Mironova, T.Jansone 7.kl. (pedagogs J.Korennaja), III.vieta – L.Ožigins 9.kl. (pedagogs J.Korennaja)

 • Laureāti – J.Dušins 5.kl., A.Kameltinova 4.kl., A.Romanovs 3.kl. (pedagogs N.Kručina)

Vokālās un vārda mākslas konkursā:

 • Nominācijā „Vokāls” – II.vieta D.Derjuševa 2.kl. (pedagogs O.Pļaskina)

 • Nominācijā „Mākslas vārds” – laureāte U.Matvejeva 5.kl. (pedagogs M.Akatova)

 • Nominācijā „Literāri muzikālā kompozīcija” – II.vieta 1.-12.klašu izglītojamie (pedagogi M.Akatova, N.Kručina)Latviešu valodas un literatūras skolotāja Ineta Smilga apbalvota ar VISC goda rakstiem par ieguldīto darbu latviešu valodas (mazākumtautību izglītības programmās) valsts 31., 32., 33.olimpiādes sagatvošanā un norisē.

Mēs esam lepni par to, ka mūsu mazā ģimnāzija ir spējīga konkurēt ar pašām prestižākajām skolām Latvijā un gadu no gada pierāda to, ka mūsu attīstības izvēlētais ceļš ir pareizs un dod rezultātus.