Bērnudārzs

Privatā pamatskola „Maksima” īsteno pirmsskolas izglītības programmu. 2016./2017.m.g. ir atvērtas un darbojas šādas grupas:

  1.  vidējā grupa (3-4 g.v.bērni)
  2.  vecākā grupa (4-5 g.v. bērni)
  3.  sagatavošanas grupa (0.klase) 5-6 g.v. bērni.