Ģimnāzija „Maksima” tie ir 10., 11., 12.klašu izglītojamie un eksterņi.