Pamatskolā mācās 1.-9.klašu izglītojamie, kas apgūst obligāto pamatizglītību. 2015.gadā iegūta beztermiņa Vispārējās pamatizglītības programmas licence (programmas kods 21011121).

Uzņemšanas prasības