Kāpēc mūs izvēlas?

Individuāla pieeja katram.

Ģimnāzijā tāpat kā pamatskolā ir nelielas klases (parasti līdz 12 skolēniem). Līdz ar to katrs izglītojamais ir iesaistīts mācību stundas procesā.

 

Un, ja skolēns kaut ko nav apguvis vai kaut kas nav palicis skaidrs, tad vienmēr ir iespējams vērsties pie pedagoga. Katrs pedagogs reizi nedēļā vada mācību priekšmeta konsultācijas, savukārt papildu individuālās nodarbības palīdz labāk un dziļāk apgūt mācību saturu.

Katrs skolēns var rēķināties ar viasptverošu psiholoģisko atbalstu, ja viņam rodas kādas grūtības mācībās vai kolektīvā.

Individuālu pieeju ģimnāzijā “Maksima” saņem ne tikai lēnīgāki un “problemātiski” izglītojamie. Īpaša uzmanība tiek pievērsta arī apdāvinātiem un talantīgiem bērniem. Ar viņiem skolotāji strādā individuāli. Talntīgi izglītojamie tiek sagatavoti dažādu mācību priekšmetu olimpiādēm. Ir iespēja viena gada laikā apgūt divu gadu mācību saturu.

Saskaņojot ar vecākiem, skolēnam var tikt izveidota pilnīgi individuāla programma, kurā izglītojamais apgūs izglītojošo programmu sev ierastā tempā.

Mūsu ģimnāzijā bērni tiek mācīti veikt ne tikai mācību, bet arī sociālu darbu, to veicina skolu un pilsētas olimpiāžu organizēšana, savukārt vecāko klašu skolēni veic zinātniski pētnieciskos darbus.

  • Mēs esam viena ģimene!

Kopš ģimnāzijas “Maksima” dibināšanas tās sienās valda labestīga, draudzīga atmosfēra.

Teju visi bērni – kā sagatavošanas klasē, sākumskolā, tā arī pamatskolas un vecākajās klasēs – ģimnāzijas “Maksima” telpās jūtas kā savās mājās. Lozungs “Maksima – mana ģimene!” diezgan precīzi raksturo to skolēnu jūtas, kas pie mums mācās vai ir jau absolvējuši. Ģimnāzijā jau sen ir ieviests princips, ka vecākie skolēni palīdz jaunākajiem. Tā, piemēram, tradicionālajās Mazajās Olimpiskajās spēlēs katru komandu veido dažāda vecuma bērni. Un tomēr – viņi visi jūtas kā viena komanda. Kad skolēni dodas dažādos pārgājienos, vecākie skolēni vienmēr palīdz jaunākajiem un puiši – meitenēm.  Vecāki nekad nestāv malā no ārpusskolas dzīves. Viņi ierodas uz visiem radošajiem pasākumiem, svētkiem, skatās izrādes, piedalās skolas olimpiāžu žūrijas darba procesā, kā arī piedalās tradicionālajā futbola spēlē pret ģimnāzijas audzēkņu un absolventu apvienoto komandu.

  • Radoša atmosfēra.

Ģimnāzija katram izglītojamam cenšas attīstīt vēlmi izpausties radoši – gleznot, filmēt video, tēlot izrādēs, rakstīt dzeju un prozu...

Mūsu skola ir pazīstama ar saviem pulciņiem – teātra, deju, tēlotājmākslas, ģitārspēles un citiem. Savukārt „Laikmetu kaleidoskops” – teatralizētas intelektuālās komandu sacensības – ir kļuvis par vienu no ģimnāzijas “Maksima” zīmoliem. Tāpat mums katru mēnesi tiek izdota sava skolas avīze “MaksimalNews”. Jaunie korespondenti raksta par dažādām tēmām, sagatavo materiālus, atrod tiem piemērotas ilustrācijas, veic aptaujas skolēnu un pedagogu vidū.

Mums ir sava zinošāko skolēnu komanda “MAKSIMĀlisti”, kas regulāri piedalās Rīgas skolas līgas spēlēs “Kas? Kur? Kad?”. Ģimnāzijas “Galerijā” tiek organizētas audzēkņu labāko zīmējumu izstādes. Turklāt pie mums tiek eksponētas arī pazīstamāko Latvijas mākslinieku gleznas un fotogrāfijas. Šie mākslinieki vienmēr labprāt un ar pateicību pieņem mūsu aicinājumus izlikt savus darbus apskatei ģimnāzijas galerijā.

Starp citu, ģimnāzijas “Viesistabā” regulāri uzstājas pazīstami kino un teātra aktieri, cirka mākslinieki, dzejnieki un rakstnieki, komponisti, bardu muzikanti, sabiedriskie un kultūras darbinieki. “Viesu grāmatā” jūs varat atrast ģimnāzijas “Maksima” apciemojuma atsauksmes no daudziem Latvijā un Krievijā pazīstamiem cilvēkiem.

  • Atvērtība – mūsu darbības princips.

Ģimnāzija “Maksima” nav radusi “vārīties savā sulā”. Mēs interesējamies par visiem pasaules sasniegumiem izglītības jomā, mūs interesē arī visas jaunākās tendences.

Mēs labprāt sadarbojamies ar Latvijas un ārzemju augstākajām mācību iestādēm un izglītības centriem. Ģimnāzijai ir izveidojusies cieša partnerība ar Maskavas Inženierfizikas institūtu (МИФИ),Baltijas starptautisko akadēmiju (BSA), kā arī ar kolēģiem no Frankfurtes pie Mainas, Jekaterinburgas, Baku, Sanktpēterburgas u.c.

Jau daudzus gadus ģimnāzija organizē skolēnu starptautisko olimpiādi “Intelekts”, kuru tāpat var uzskatīt par ģimnāzijas “Maksima” zīmolu, un tajā piedalās apdāvināti un talantīgi jaunieši un jaunietes no Latvijas, kā arī Krievijas, Ukrainas, Baltkrievijas, Uzbekistānas, Azerbaidžānas, Igaunijas un citām valstīm un Latvijas skolām.

Mūsu tradicionālajā vasaras nometnē “Intelekts” atpūšas jaunieši no Latvijas, Krievijas un Vācijas.

 Tas viss un vēl daudz kas vairāk palīdz nostiprināt mūsu ģimnāzijas “Maksima” starptautisko autoritāti.