Список литературы - 1.klase

 

Mācību priekšmets

Autors, mācību grāmatas nosaukums

Izdevniecība

Izdošanas gads

Mazākumtautību valoda

И.Фролова  Ступеньки в мир языка 1 класс

 

Zvaigzne ABC

2005

 

И.Фролова    Ступеньки в мир языка 1 класс. Рабочая тетрадь 1-3 часть

Zvaigzne ABC

2005

Latviešu valoda

Z.Anspoka   Latviešu valoda. Mazākumtautību skolā.  1.kl.

LVA

2013

 

Z.Anspoka   Latviešu valoda. Mazākumtautību skolā.  1.kl. Darba burtnīca

LVA

2015

Angļu valoda

C.Bradshaw, J.Hadfield   Excellent   1. Pupil’s book.  Activity book.

Longman

2015

Matemātika

Я. Менцис   Математика 1 класс

Zvaigzne ABC

2013

Dabaszinības

Р.Арайс   Познаем окружающий мир. Природоведение  1 класс

Zvaigzne ABC

2005

 

Р.Арайс   Познаем окружающий мир. Природоведение 1 класс. Рабочая тетрадь

Zvaigzne ABC

2007

Mūzika

Ar gudru ziņu...  1.kl. Mūzika. Darba burtnīca

RaKa

2007

Sociālās zinības

G. Andersone   Sociālās zinības  1.kl.  I., II. d.

Zvaigzne ABC

2007

Ētika

В. Голубова   Этика. Тетрадь для  1 класса

Zvaigzne ABC

2005

Mūzika

I.Vilkārse   Mūzika  1.kl.

Zvaigzne ABC

2014

 

I.Vilkārse   Mūzika  1.kl. Darba burtnīca

Zvaigzne ABC

2014