Список литературы - 12.klase

 

Mācību priekšmets

Autors, mācību grāmatas nosaukums

Izdevniecība

Izdošanas gads

Latviešu valoda un literatūra

I.Urbanoviča   Nāc!  Latviešu valoda  12.kl.

 

Zvaigzne ABC

2012

 

I.Klēvere-Velhli   Latviešu valoda studentem

LVA

2012

 

I.Auziņa   Literatūra  12.kl.

Zvaigzne ABC

2009

 

A 2   Laipa   Latviešu valoda

LVA

2016

 

A 2   Laipa   Latviešu valoda. Darba burtnīca

LVA

2016

Krievu valoda un literatūra

А.Ведела   Русский язык и литература  12 класс  1 часть

Zvaigzne ABC

2015

Matemātika

I.Lude   Matemātika  12.kl. 1.-2.d.

Pētergailis

2009

 

B.Āboltiņa   Matemātika  12.kl.

Zvaigzne ABC

2013

Fizika

В.Бранка   Физика  12 класс 1-2 часть

Zvaigzne ABC

2000

Bioloģija

L.Sausiņa   Bioloģija vidusskolai  4.d.

Zvaigzne ABC

2010

Latvijas un pasaules vēsture

V.Klišans   Vēsture vidusskolai  3.-4.d.

Zvaigzne ABC

2011

Kulturoloģija

V.Purēns   Kulturoloģija vidusskolai

RaKa

2011

Angļu valoda

B.Obee,V.Evans   Upstream Upper-Intermediate Student’s book/Workbook

Express Publishing

2015

Vācu valoda

C.Habersack u.a.,J.Braun-Podeschawa u.a. A.2.2., B.1.1. Kursbuch/Arbaitsbuch

Hueber

2014

Franču valoda

A.Berther   Alter Ego +A2

Hachette

2014

Ģeogrāfija

Z.Melbārde   Pasaules ģeogrāfija vidusskolai  2.d.

Zvaigzne ABC

2010

 

Z.Melbārde   Pasaules ģeografija vidusskolai  2.d. Darba burtnīca

Zvaigzne ABC

2010

 

Jaunais pasaules ģeogrāfijas atlants

Jāņa sēta

2014

Ķīmija

Ā.Kaksis   Ķīmija   12.kl.

Lielvārds

2011

 

D.Namsone   Organiskā ķīmija vidusskolai

Zvaigzne ABC

1998

 

E.Liepiņš   Vingrinājumi un uzdevumi ķīmijā vidusskolām

Zvaigzne ABC

1995

 

Tabulas un aprēķini ķīmijā

Lielvārds

2007

Politika un tiesības

G.Catlaks   Politika un tiesības

Zvaigzne ABC

2011

Ekonomika

M.Siņicins   Ekonomika

RaKa

2009

 

G.Lībermanis   Makroekonomika

Multineo

2007

 

R.Škapars   Mikroekonomika

Ekonomikas pētījumu un biznesa izglītības institūts

2007

 

V.Roldugins   Pasaules valstu ekonomikas vārdnīca

JUMAVA

2006

Informātika

K.Veiss   Informatika vidusskolai

Zvaigzne ABC

2007

Tehniskā grafika

Z.Kleinšmite   Tehniskā grafika  vidusskolai

Zvaigzne ABC

2011

Latviešu valoda un literatūra

A 2   Laipa   Latviešu valoda

LVA

2016

 

A 2   Laipa   Latviešu valoda. Darba burtnīca

LVA

2016