Список литературы - 2.klase

 

Mācību priekšmets

Autors, mācību grāmatas nosaukums

Izdevniecība

Izdošanas gads

Mazākumtautību valoda

 

И.Фролова   Ступеньки в мир языка  2 класс

Zvaigzne ABC

2011

 

И.Фролова   Ступеньки в мир языка  2 класс. Рабочая тетрадь  1-3 часть

Zvaigzne ABC

2011

Latviešu valoda

I.Grīnberga   Nāc mums līdzi!  2.kl.

Zvaigzne ABC

2015

 

I.Grīnberga   Nāc mums līdzi!  2.kl. Darba burtnīca

Zvaigzne ABC

2015

Angļu valoda

C.Bradshaw,  J. Hadfield    Pupil’s  book.  Activity book

Longman

2015

Matemātika

Я. Менцис  Математика 2 класс

Zvaigzne ABC

2014

Dabaszinības

Р.Арайс    Познаем окружающий мир. Природоведение 2 класс

Zvaigzne ABC

2006

 

Р.Арайс   Познаем окружающий мир. Природоведение 2 класс. Рабочая тетрадь

Zvaigzne ABC

2007

Mūzika

Ar gudru ziņu... Mūzika. Darba burtnīca

RaKa

2004

 

I.Vilkārse   Mūzika  2.kl.

Zvaigzne ABC

2014

 

I.Vilkārse   Mūzika  2.kl. Darba burtnīca

Zvaigzne ABC

2014

Sociālās ziņibas

G. Andersone   Sociālās zinības  2.kl.  I., II. d.

Zvaigzne ABC

2007

Ētika

В.Голубова   Этика. Тетрадь для 2 класса

Zvaigzne ABC

2005