Список литературы - 5.klase

 

Mācību priekšmets

Autors, mācību grāmatas nosaukums

Izdevniecība

Izdošanas gads

Mazākumtautību valoda un literatūra

М.Гаврилина   Русский язык  5 класс

 

Mācību grāmata

2004

 

О.Филина  Страна читателей  5 класс

Mācību grāmata

2008

Latviešu valoda

Z.Anspoka  Latviešu valoda  5.kl.

LVA

2009

 

Z.Anspoka  Latviešu valoda  5.kl. Darba burtnīca

LVA

2012

Angļu valoda

B.Wetz  English Plus  2  Student’s book/Workbook

OXFORD

2015

Vācu valoda

M.Georgiakaki  u.a.   Beste Freunde A.1.1. Kursbuch/Arbeitsbuch

Hueber

2015

Franču valoda

C.Samson  Amis et compagnie, 1

CLE

2011

Matemātika

Я.Менцис    Математика  5 класс

Zvaigzne ABC

2012

Informātika

K.Veiss   Informātika pamatskolai  5.kl.

Zvaigzne ABC

2011

Dabaszinības

М.Кусиня  Познаем окружающий мир. Природоведение 5 класс

Zvaigzne ABC

2007

 

М.Кусиня  Познаем окружающий мир. Природоведение 5 класс. Рабочая тетрадь

Zvaigzne ABC

2007

 

G.Andersone   Kartes  1.-6.kl.

Jāņa sēta

2015

 

Jaunais pasaules ģeogrāfijas atlants

Jāņa sēta

2014

Vizuālā māksla

I.Briška   Vizuālā māksla  5.kl.

Zvaigzne ABC

2008

Mājturība

M.Kulakova    Mājturība  5.kl.

Zvaigzne ABC

2013

Sociālās zinības

G.Andersone Sociālās zinības   5.kl.  I.,II.d.

RaKa

2015

Mūzika

I.Vasmanis  Mūzika  5.kl. Darba burtnīca

Zvaigzne ABC

2014

 

I.Vasmanis   Mūzika  5.kl.

Zvaigzne ABC

2014

Vizuālā māksla

I.Briška   Vizuālā māksla  5.kl.

RaKa

2010