Список литературы - 6.klase

 

Mācību priekšmets

Autors, mācību grāmatas nosaukums

Izdevniecība

Izdošanas gads

Mazākumtautību valoda

М.Гаврилина   Русский язык  6 класс

 

Mācību grāmata

2004

 

О.Филина    Страна читателей   6 класс

Mācību grāmata

2004

Latviešu valoda

J.Bermāne    Latviešu valoda  6.kl.

LVA

2009

 

J.Bermāne    Latviešu valoda 6.kl. Darba burtnīca

LVA

2009

Angļu valoda

B.Wetz    English Plus 2/3 Student’s book/Workbook

OXFORD

2015

Vācu valoda

M.Georgikaki  u.a.    BesteFreunde A.1.1.Kursbuch/Arbeitsbuch

Hueber

2015

Franču valoda

C.Samson    Amis et compagnie, 1

CLE

2012

Matemātika

Я.Менцис    Математика  6 класс

Zvaigzne ABC

2012

Informātika

K.Veiss   Informātika pamatskolai  6.kl.

Zvaigzne ABC

2011

Dabaszinības

И.Крейцберга   Познаем окружающий мир. Природоведение  6 класс

Zvaigzne ABC

2008

 

И.Крейцберга   Познаем окружающий мир. Природоведение  6 класс. Рабочая тетрадь

Zvaigzne ABC

2008

 

G.Andersone   Kartes  1.-6.kl.

Jāņa sēta

2015

Pasaules vēsture

S.Goldmane   Pasaules vēsture pamatskolai  1.d.

Zvaigzne ABC

2013

 

S.Goldmane   Pasaules vēsture pamatskolai  1.d. Darba burtnīca

Zvaigzne ABC

2013

Latvijas vēsture

S.Goldmane   Latvijas vēsture pamatskolai  1.d.

Zvaigzne ABC

2011

 

S.Golgmane   Latvijas vēsture pamatskolai   1.d. Darba burtnīca

Zvaigzne ABC

2011

Sociālās zinības

R.Alhimionoks    Sociālās zinības  6.kl.

RaKa

2007

 

R.Alhimionoks    Sociālās zinības   6.kl. Darba burtnīca

RaKa

2007

Mājturība

M.Kulakova     Mājturība  6.kl.

Zvaigzne ABC

2013

Vizuālā māksla

I.Briška   Vizuālā māksla  6.kl.

Zvaigzne ABC

2009

Mūzika

I.Grauzdiņa    Mūzika  6.kl.

Zvaigzne ABC

2014

 

I.Grauzdiņa   Mūzika  6.kl. Darba burtnīca

Zvaigzne ABC

2014

Vizuālā māksla

I.Briška   Vizuālā māksla   6.kl.

RaKa

2010