Список литературы - 7.klase

 

Mācību priekšmets

Autors, mācību grāmatas nosaukums

Izdevniecība

Izdošanas gads

Mazākumtautību valoda  un literatura

 

М.Гаврилина   Русский язык  7 класс

Mācību grāmata

2005

 

О.Филина    Страна читателей  7 класс

Mācību grāmata

2005

Latviešu valoda

S.Neilande   Latviešu valoda  7.kl.

LVA

2010

 

S.Neilande   Latviešu valoda  7.kl. Darba burtnīca

LVA

2014

Angļu valoda

J.Wildman   Insight Pre-Intermediate  Student’s book/Workbook

OXFORD

2015

Vācu valoda

M.Georgiakaki  u.a.   Beste Freunde A.2.1 Kursbuch/Arbeitsbuch

Hueber

2015

Franču valoda

C.Samson  Amis et compagnie, 2

 

2012

Matemātika

И.Луде   Математика. Уроки алгебры  7 класс

Zvaigzne ABC

2012

 

С.Янума   Геометрия для основной школы. 1 часть

Zvaigzne ABC

2008

Informātika

K.Veiss   Informātika pamatskolai   7.kl.

Zvaigzne ABC

2011

Bioloģija

А.Айзпуре   Ботаника  7 класс

Zvaigzne ABC

2010

Ģeogrāfija

A.Biseniece   Kontinentu ģeogrāfija  7.kl.

Zvaigzne ABC

2007

 

А.Бисиниеце   География континентов 7 класс

Zvaigzne ABC

2013

 

Universāls kontūrkaršu albums

Jāņa sēta

2012

 

 Ģeogrāfijas atlants  7.-8. Kl.

Jāņa sēta

2013

 

Jaunais pasaules ģeogrāfijas atlants

Jāņa sēta

2014

 

A.Biseniece   Kontinentu ģeogrāfija 7.kl.praktiskie darbi un uzdevumi 2. Darba burtnīca

Zvaigzne ABC

2014

 

А.Бисениеце  География континентов.Задания и практические работы   7 класс 1. Рабочая тетрадь

Zvaigzne ABC

2010

Pasaules vēsture

S.Goldmane   Pasaules vēsture pamatskolai  2.d.

Zvaigzne ABC

2013

 

S.Goldmane   Pasaules vēsture pamatskolai  2.d. Darba burtnīca

Zvaigzne ABC

2013

Latvijas vēsture

S.Goldmane   Latvijas vēsture pamatskolai  2.d.

Zvaigzne ABC

2012

 

S.Goldmane   Latvijas vēsture pamatskolai  2.d. Darba burtnīca

Zvaigzne ABC

2012

 

Г.Курлович  История Латвии

Zvaigzne ABC

2002

Mūzika

I.Graudziņa   Mūzika  7.kl

Zvaigzne ABC

2014

 

I.Graudziņa   Mūzika  7.kl. Darba burtnīca

Zvaigzne ABC

2014

Sociālās zinības

R.Alhimionoks   Sociālās zinības  7.kl.

RaKa

2012

 

R.Alhimionoks   Sociālās zinības  7.kl. Darba burtnīca

RaKa

2012

Mājturība

M.Kulakova   Mājturība   7.kl.

Zvaigzne ABC

2013

Vizuālā māksla

I.Briška   Vizuālā māksla  7.kl.

Zvaigzne ABC

2012