Список литературы - 8.klase

 

Mācību priekšmets

Autors, mācību grāmatas nosaukums

Izdevniecība

Izdošanas gads

Mazākumtautību valoda un literatūra

М.Гаврилина  Русский язык  8 класс

 

Mācību grāmata

2006

 

О.Филина    Страна читателей  8 класс

Mācību grāmata

2006

Latviešu valoda

I.Marševska   Latviešu valoda   8.kl.

LVA

2010

 

I.Marševska   Latviešu valoda   8.kl. Darba burtnīca

LVA

2010

 

A1    Laipa   Latviešu valoda 1 m.g.

LVA

2014

 

A1    Laipa   Latviešu valoda.Darba burtnīca

LVA

2014

Angļu valoda

B.Wetz   English Plus 3  Student’s book/Workbook

OXFORD

2015

 

J.Wildman   Insight Intermediate  Student’s book/Workbook

OXFORD

2015

Vācu valoda

M.Georgiakaki u.a.   Beste Freunde A.2.1. Kursbuch/Arbeitsbuch

Hueber

2015

Franču valoda

C.Samson   Amis et compagnie 1

CLE

2012

Matemātika

S.Januma   Matemātika.Algebra katrai stundai  8.kl.

Zvaigzne ABC

2012

 

B.Āboltiņa   Matemātika  8.kl. 1.-2.d.

Zvaigzne ABC

2014

 

С.Янума   Геометрия для основной школы 2 часть

Zvaigzne ABC

2012

Ģeogrāfija

I.Druva-Druvaskalne   Āzijas un Eiropas ģeogrāfija  8.kl.

Zvaigzne ABC

2014

 

G.Šustere   Āzijas un Eiropas ģeogrāfija  8.kl. Darba burtnīca

Zvaigzne ABC

2011

 

Jaunais pasaules ģeogrāfijas atlants

Jāņa sēta

2014

 

Ģeogrāfijas atlants  7.-8. Kl.

Jāņa sēta

2013

Latvijas vēsture

S.Goldmane   Latvijas vēsture pamatskolai  3.d.

Zvaigzne ABC

2013

 

S.Goldmane   Latvijas vēsture pamatskolai  3.d. Darba burtnīca

Zvaigzne ABC

2013

Pasaules vēsture

S.Goldmane   Pasaules vēsture pamatskolai  3.d.

Zvaigzne ABC

2014

 

S.Goldmane   Pasaules vēsture pamatskolai  3.d. Darba burtnīca

Zvaigzne ABC

2014

Mūzika

I.Grauzdiņa   Mūzika  8.kl.

Zvaigzne ABC

2014

 

I.Grauzdiņa   Mūzika  8.kl. Darba burtnīca

Zvaigzne ABC

2014

Sociālās zinības

R.Alhimionoks   Sociālās zinības  8.kl.

RaKa

2008

 

R.Alhimionoks   Sociālās zinības  8.kl. Darba burtnīca

RaKa

2008

Mājturība un tehnoloģijas

M.Kulakova   Mājturība un tehnoloģijas  8.kl.

Zvaigzne ABC

2011

Bioloģija

R.Gribuste   Bioloģija   8.kl.

Zvaigzne ABC

2012

 

А.Питеранс   Зоология  8 класс

Zvaigzne ABC

2007

Fizika

I.Vilks   Fizika  8.kl.

Zvaigzne ABC

2014

Ķīmija

G.Rudzitīs   Ķīmija pamatskolām.

Zvaigzne ABC

2002

 

J.Āriņa    Patstāvīgie darbi ķīmijā pamatskolām

Lielvārds

1996

 

Tabulas un aprēķini ķīmija

Lielvārds

2007

 

M.Drille   Ķīmija  8.kl.

Zvaigzne ABC

2013

Informātika

K.Veiss  Informātika pamatskolai   7.kl.

Zvaigzne ABC

2011