Список литературы - 9.klase

 

Mācību priekšmets

Autors, mācību grāmatas nosaukums

Izdevniecība

Izdošanas gads

Mazākumtautību valoda un literatūra

 

М.Гаврилина   Русский язык  9 класс

Mācību grāmata

2007

 

О.Филина   Страна читателей  9 класс

Mācību grāmata

2006

Latviešu valoda

I.Marševska   Latviešu valoda  9.kl.

LVA

2013

 

I.Marševska   Latviešu valoda  9.kl. Darba burtnīca

LVA

2013

 

A  1   Laipa   Latviešu valoda

LVA

2014

 

A  1   Laipa   Latviešu valoda.  Darba burtnīca

LVA

2014

Angļu valoda

P.Hancock    Insight Intermediate   Student’s book/Workbook

OXFORD

2015

Vācu valoda

M.Georgiakaki u.a.   Beste Freunde A.2.1. Kursbuch/Arbeitsbuch

Hueber

2015

Franču valoda

C.Samson   Amis et compagnie. 1

CLE

2012

Matemātika

I.Lude   Matemātika  9.kl.

Pētergailis

2015

 

С.Янума   Уроки алгебры  9 класс

Zvaigzne ABC

2010

 

С.Янума   Геометрия для основной школы  3 часть

Zvaigzne ABC

2002

Bioloģija

М.Кусиня   Анатомия,физиология и гигиена человека  9 класс

Zvaigzne ABC

2014

Ģeogrāfija

G.Šustere   Latvijas ģeogrāfija  9.kl.

Zvaigzne ABC

2011

 

G.Šustere   Latvijas ģeogrāfija  9.kl. Darba burtnīca

Zvaigzne ABC

2011

 

Jaunais pasaules ģeogrāfijas atlants

Jāņa sēta

2014

 

Latvijas ģeogrāfijas atlants

Jāņa sēta

2015

Pasaules vēsture

С.Голдмане   История для основной школы. Новейшая история

Zvaigzne ABC

2011

Latvijas vēsture

С.Голдмане   Латвия в XX     веке

Zvaigzne ABC

2011

Mūzika

I.Grauzdiņa   Mūzika  9.kl.

Zvaigzne ABC

2008

Vizuālā  māksla

I.Briška   Vizuālā māksla  1.d.

Zvaigzne ABC

2010

Mājturība un tehnoloģijas

M.Kulakova   Mājturība un tehnoloģijas  9.kl.

Zvaigzne ABC

2012

Sociālās zinības

R.Alhimionoks    Sociālās zinības  9.kl.

RaKa

2008

 

R.Alhimionoks    Sociālās zinības  9.kl. Darba burtnīca

RaKa

2008

Fizika

I.Vilks   Fizika  9.kl.

Zvaigzne ABC

2015

Ķīmija

G.Rudzitīs   Ķīmija pamatskolām

Zvaigzne ABC

2002

 

J.Āriņa   Patstāvīgie darbi ķīmijā pamatskolām

Lielvārds

1996

 

Tabulas un aprēķini ķīmijā

Lielvārds

2007

 

M.Drille   Ķīmija  9.kl

Zvaigzne ABC

2014