Список литературы

Rīgas ģimnāzijas „Maksima”

mācību literatūras saraksts


 

Mācību priekšmets

Autors, mācību grāmatas nosaukums

Izdevniecība

Izdošanas gads

Mazākumtautību valoda

И.Фролова  Ступеньки в мир языка 1 класс

 

Zvaigzne ABC

2005

 

И.Фролова    Ступеньки в мир языка 1 класс. Рабочая тетрадь 1-3 часть

Zvaigzne ABC

2005

Latviešu valoda

Z.Anspoka   Latviešu valoda. Mazākumtautību skolā.  1.kl.

LVA

2013

 

Z.Anspoka   Latviešu valoda. Mazākumtautību skolā.  1.kl. Darba burtnīca

LVA

2015

Angļu valoda

C.Bradshaw, J.Hadfield   Excellent   1. Pupil’s book.  Activity book.

Longman

2015

Matemātika

Я. Менцис   Математика 1 класс

Zvaigzne ABC

2013

Dabaszinības

Р.Арайс   Познаем окружающий мир. Природоведение  1 класс

Zvaigzne ABC

2005

 

Р.Арайс   Познаем окружающий мир. Природоведение 1 класс. Рабочая тетрадь

Zvaigzne ABC

2007

Mūzika

Ar gudru ziņu...  1.kl. Mūzika. Darba burtnīca

RaKa

2007

Sociālās zinības

G. Andersone   Sociālās zinības  1.kl.  I., II. d.

Zvaigzne ABC

2007

Ētika

В. Голубова   Этика. Тетрадь для  1 класса

Zvaigzne ABC

2005

Mūzika

I.Vilkārse   Mūzika  1.kl.

Zvaigzne ABC

2014

 

I.Vilkārse   Mūzika  1.kl. Darba burtnīca

Zvaigzne ABC

2014

  


 

Mācību priekšmets

Autors, mācību grāmatas nosaukums

Izdevniecība

Izdošanas gads

Mazākumtautību valoda

 

И.Фролова   Ступеньки в мир языка  2 класс

Zvaigzne ABC

2011

 

И.Фролова   Ступеньки в мир языка  2 класс. Рабочая тетрадь  1-3 часть

Zvaigzne ABC

2011

Latviešu valoda

I.Grīnberga   Nāc mums līdzi!  2.kl.

Zvaigzne ABC

2015

 

I.Grīnberga   Nāc mums līdzi!  2.kl. Darba burtnīca

Zvaigzne ABC

2015

Angļu valoda

C.Bradshaw,  J. Hadfield    Pupil’s  book.  Activity book

Longman

2015

Matemātika

Я. Менцис  Математика 2 класс

Zvaigzne ABC

2014

Dabaszinības

Р.Арайс    Познаем окружающий мир. Природоведение 2 класс

Zvaigzne ABC

2006

 

Р.Арайс   Познаем окружающий мир. Природоведение 2 класс. Рабочая тетрадь

Zvaigzne ABC

2007

Mūzika

Ar gudru ziņu... Mūzika. Darba burtnīca

RaKa

2004

 

I.Vilkārse   Mūzika  2.kl.

Zvaigzne ABC

2014

 

I.Vilkārse   Mūzika  2.kl. Darba burtnīca

Zvaigzne ABC

2014

Sociālās ziņibas

G. Andersone   Sociālās zinības  2.kl.  I., II. d.

Zvaigzne ABC

2007

Ētika

В.Голубова   Этика. Тетрадь для 2 класса

Zvaigzne ABC

2005

 


 

Mācību priekšmets

Autors, mācību grāmatas nosaukums

Izdevniecība

Izdošanas gads

Mazākumtautību valoda

 

И.Фролова   Ступеньки в мир языка  3 класс. 1-2 часть

Zvaigzne ABC

2007

Latviešu valoda

I.Grīnberga  Nāc mums līdzi!  3.kl.

Zvaigzne ABC

2002

 

I.Grīnberga  Nāc mums līdzi!  3.kl.  Darba burtnīca

Zvaigzne ABC

2002

Matemātika

Я. Менцис   Математика  3 класс

Zvaigzne ABC

2008

Dabaszīnibas

Р.Арайс   Познаем окружающий мир. Природоведение  3 класс

Zvaigzne ABC

2008

 

Р.Арайс   Познаем окружающий мир. Природоведение  3 класс. Рабочая тетрадь 1-2 часть

Zvaigzne ABC

2008

Mūzika

I.Vilkārse   Mūzika  3.kl.

Zvaigzne ABC

2014

 

I.Vilkārse   Mūzika 3.kl. Darba burtnīca

Zvaigzne ABC

2014

Sociālās zinības

G.Andersone   Sociālās zinības  3.kl.  I., II. d.

Zvaigzne ABC

2005

Ētika

В.Голубова  Этика. Тетрадь для 3 класса

Zvaigzne ABC

2005

Angļu valoda

C.Bradshaw, J.Hadfield    Pupil’s book,  Activity book

Longman

2016

Angļu valoda

C.Bradshaw, J.Hadfield    Pupil’s book,  Activity book

Longman

2016

  


 

Mācību priekšmets

Autors, mācību grāmatas nosaukums

Izdevniecība

Izdošanas gads

Mazākumtautību valoda un literatūra

 

М.Гаврилина    Русский язык 4 класс

Mācību grāmata

2004

 

О.Филина    Страна читателей  4 класс

Mācību grāmata

2010

Latviešu valoda

S.Neilande   Latviešu valoda  4 kl.

LVA

2010

 

S.Neilande   Latviešu valoda  4.kl. Darba burtnīca

LVA

2010

Angļu valoda

B.Wetz  English Plus 1(2 Edition) Student’s book/Workbook

OXFORD

2015

Franču valoda

C.Samson    Amis et compagnie  1

CLE

2012

Vācu valoda

S.Buttner,G.Kopp,J.Alberti  Tamburin 1. Kursbuch/Arbeitsbuch

Hueber

2013

Dabaszinības

Р.Арайс   Познаем окружающий мирю Природоведение  4 класс

Zvaigzne ABC

2006

 

Р.Арайс  Познаем окружающий мир  4 класс. Рабочая тетрадь

Zvaigzne ABC

2015

Mūzika

Ar gudru ziņu... Mūzika.  4.kl.

RaKa

2006

 

I.Vasmanis   Mūzika  4.kl.

Zvaigzne ABC

2014

 

I.Vasmanis   Mūzika  4.kl. Darba burtnīca

Zvaigzne ABC

2014

Sociālās zinības

G.Andersone  Sociālās zinības  4.kl.  I., II.d.

Zvaigzne ABC

2015

Vizuālā māksla

G.Poriete   Vizuālā māksla 4.kl.

RaKa

2010

 


 

Mācību priekšmets

Autors, mācību grāmatas nosaukums

Izdevniecība

Izdošanas gads

Mazākumtautību valoda un literatūra

М.Гаврилина   Русский язык  5 класс

 

Mācību grāmata

2004

 

О.Филина  Страна читателей  5 класс

Mācību grāmata

2008

Latviešu valoda

Z.Anspoka  Latviešu valoda  5.kl.

LVA

2009

 

Z.Anspoka  Latviešu valoda  5.kl. Darba burtnīca

LVA

2012

Angļu valoda

B.Wetz  English Plus  2  Student’s book/Workbook

OXFORD

2015

Vācu valoda

M.Georgiakaki  u.a.   Beste Freunde A.1.1. Kursbuch/Arbeitsbuch

Hueber

2015

Franču valoda

C.Samson  Amis et compagnie, 1

CLE

2011

Matemātika

Я.Менцис    Математика  5 класс

Zvaigzne ABC

2012

Informātika

K.Veiss   Informātika pamatskolai  5.kl.

Zvaigzne ABC

2011

Dabaszinības

М.Кусиня  Познаем окружающий мир. Природоведение 5 класс

Zvaigzne ABC

2007

 

М.Кусиня  Познаем окружающий мир. Природоведение 5 класс. Рабочая тетрадь

Zvaigzne ABC

2007

 

G.Andersone   Kartes  1.-6.kl.

Jāņa sēta

2015

 

Jaunais pasaules ģeogrāfijas atlants

Jāņa sēta

2014

Vizuālā māksla

I.Briška   Vizuālā māksla  5.kl.

Zvaigzne ABC

2008

Mājturība

M.Kulakova    Mājturība  5.kl.

Zvaigzne ABC

2013

Sociālās zinības

G.Andersone Sociālās zinības   5.kl.  I.,II.d.

RaKa

2015

Mūzika

I.Vasmanis  Mūzika  5.kl. Darba burtnīca

Zvaigzne ABC

2014

 

I.Vasmanis   Mūzika  5.kl.

Zvaigzne ABC

2014

Vizuālā māksla

I.Briška   Vizuālā māksla  5.kl.

RaKa

2010

 


 

Mācību priekšmets

Autors, mācību grāmatas nosaukums

Izdevniecība

Izdošanas gads

Mazākumtautību valoda

М.Гаврилина   Русский язык  6 класс

 

Mācību grāmata

2004

 

О.Филина    Страна читателей   6 класс

Mācību grāmata

2004

Latviešu valoda

J.Bermāne    Latviešu valoda  6.kl.

LVA

2009

 

J.Bermāne    Latviešu valoda 6.kl. Darba burtnīca

LVA

2009

Angļu valoda

B.Wetz    English Plus 2/3 Student’s book/Workbook

OXFORD

2015

Vācu valoda

M.Georgikaki  u.a.    BesteFreunde A.1.1.Kursbuch/Arbeitsbuch

Hueber

2015

Franču valoda

C.Samson    Amis et compagnie, 1

CLE

2012

Matemātika

Я.Менцис    Математика  6 класс

Zvaigzne ABC

2012

Informātika

K.Veiss   Informātika pamatskolai  6.kl.

Zvaigzne ABC

2011

Dabaszinības

И.Крейцберга   Познаем окружающий мир. Природоведение  6 класс

Zvaigzne ABC

2008

 

И.Крейцберга   Познаем окружающий мир. Природоведение  6 класс. Рабочая тетрадь

Zvaigzne ABC

2008

 

G.Andersone   Kartes  1.-6.kl.

Jāņa sēta

2015

Pasaules vēsture

S.Goldmane   Pasaules vēsture pamatskolai  1.d.

Zvaigzne ABC

2013

 

S.Goldmane   Pasaules vēsture pamatskolai  1.d. Darba burtnīca

Zvaigzne ABC

2013

Latvijas vēsture

S.Goldmane   Latvijas vēsture pamatskolai  1.d.

Zvaigzne ABC

2011

 

S.Golgmane   Latvijas vēsture pamatskolai   1.d. Darba burtnīca

Zvaigzne ABC

2011

Sociālās zinības

R.Alhimionoks    Sociālās zinības  6.kl.

RaKa

2007

 

R.Alhimionoks    Sociālās zinības   6.kl. Darba burtnīca

RaKa

2007

Mājturība

M.Kulakova     Mājturība  6.kl.

Zvaigzne ABC

2013

Vizuālā māksla

I.Briška   Vizuālā māksla  6.kl.

Zvaigzne ABC

2009

Mūzika

I.Grauzdiņa    Mūzika  6.kl.

Zvaigzne ABC

2014

 

I.Grauzdiņa   Mūzika  6.kl. Darba burtnīca

Zvaigzne ABC

2014

Vizuālā māksla

I.Briška   Vizuālā māksla   6.kl.

RaKa

2010

 


 

Mācību priekšmets

Autors, mācību grāmatas nosaukums

Izdevniecība

Izdošanas gads

Mazākumtautību valoda  un literatura

 

М.Гаврилина   Русский язык  7 класс

Mācību grāmata

2005

 

О.Филина    Страна читателей  7 класс

Mācību grāmata

2005

Latviešu valoda

S.Neilande   Latviešu valoda  7.kl.

LVA

2010

 

S.Neilande   Latviešu valoda  7.kl. Darba burtnīca

LVA

2014

Angļu valoda

J.Wildman   Insight Pre-Intermediate  Student’s book/Workbook

OXFORD

2015

Vācu valoda

M.Georgiakaki  u.a.   Beste Freunde A.2.1 Kursbuch/Arbeitsbuch

Hueber

2015

Franču valoda

C.Samson  Amis et compagnie, 2

 

2012

Matemātika

И.Луде   Математика. Уроки алгебры  7 класс

Zvaigzne ABC

2012

 

С.Янума   Геометрия для основной школы. 1 часть

Zvaigzne ABC

2008

Informātika

K.Veiss   Informātika pamatskolai   7.kl.

Zvaigzne ABC

2011

Bioloģija

А.Айзпуре   Ботаника  7 класс

Zvaigzne ABC

2010

Ģeogrāfija

A.Biseniece   Kontinentu ģeogrāfija  7.kl.

Zvaigzne ABC

2007

 

А.Бисиниеце   География континентов 7 класс

Zvaigzne ABC

2013

 

Universāls kontūrkaršu albums

Jāņa sēta

2012

 

 Ģeogrāfijas atlants  7.-8. Kl.

Jāņa sēta

2013

 

Jaunais pasaules ģeogrāfijas atlants

Jāņa sēta

2014

 

A.Biseniece   Kontinentu ģeogrāfija 7.kl.praktiskie darbi un uzdevumi 2. Darba burtnīca

Zvaigzne ABC

2014

 

А.Бисениеце  География континентов.Задания и практические работы   7 класс 1. Рабочая тетрадь

Zvaigzne ABC

2010

Pasaules vēsture

S.Goldmane   Pasaules vēsture pamatskolai  2.d.

Zvaigzne ABC

2013

 

S.Goldmane   Pasaules vēsture pamatskolai  2.d. Darba burtnīca

Zvaigzne ABC

2013

Latvijas vēsture

S.Goldmane   Latvijas vēsture pamatskolai  2.d.

Zvaigzne ABC

2012

 

S.Goldmane   Latvijas vēsture pamatskolai  2.d. Darba burtnīca

Zvaigzne ABC

2012

 

Г.Курлович  История Латвии

Zvaigzne ABC

2002

Mūzika

I.Graudziņa   Mūzika  7.kl

Zvaigzne ABC

2014

 

I.Graudziņa   Mūzika  7.kl. Darba burtnīca

Zvaigzne ABC

2014

Sociālās zinības

R.Alhimionoks   Sociālās zinības  7.kl.

RaKa

2012

 

R.Alhimionoks   Sociālās zinības  7.kl. Darba burtnīca

RaKa

2012

Mājturība

M.Kulakova   Mājturība   7.kl.

Zvaigzne ABC

2013

Vizuālā māksla

I.Briška   Vizuālā māksla  7.kl.

Zvaigzne ABC

2012

 


 

Mācību priekšmets

Autors, mācību grāmatas nosaukums

Izdevniecība

Izdošanas gads

Mazākumtautību valoda un literatūra

М.Гаврилина  Русский язык  8 класс

 

Mācību grāmata

2006

 

О.Филина    Страна читателей  8 класс

Mācību grāmata

2006

Latviešu valoda

I.Marševska   Latviešu valoda   8.kl.

LVA

2010

 

I.Marševska   Latviešu valoda   8.kl. Darba burtnīca

LVA

2010

 

A1    Laipa   Latviešu valoda 1 m.g.

LVA

2014

 

A1    Laipa   Latviešu valoda.Darba burtnīca

LVA

2014

Angļu valoda

B.Wetz   English Plus 3  Student’s book/Workbook

OXFORD

2015

 

J.Wildman   Insight Intermediate  Student’s book/Workbook

OXFORD

2015

Vācu valoda

M.Georgiakaki u.a.   Beste Freunde A.2.1. Kursbuch/Arbeitsbuch

Hueber

2015

Franču valoda

C.Samson   Amis et compagnie 1

CLE

2012

Matemātika

S.Januma   Matemātika.Algebra katrai stundai  8.kl.

Zvaigzne ABC

2012

 

B.Āboltiņa   Matemātika  8.kl. 1.-2.d.

Zvaigzne ABC

2014

 

С.Янума   Геометрия для основной школы 2 часть

Zvaigzne ABC

2012

Ģeogrāfija

I.Druva-Druvaskalne   Āzijas un Eiropas ģeogrāfija  8.kl.

Zvaigzne ABC

2014

 

G.Šustere   Āzijas un Eiropas ģeogrāfija  8.kl. Darba burtnīca

Zvaigzne ABC

2011

 

Jaunais pasaules ģeogrāfijas atlants

Jāņa sēta

2014

 

Ģeogrāfijas atlants  7.-8. Kl.

Jāņa sēta

2013

Latvijas vēsture

S.Goldmane   Latvijas vēsture pamatskolai  3.d.

Zvaigzne ABC

2013

 

S.Goldmane   Latvijas vēsture pamatskolai  3.d. Darba burtnīca

Zvaigzne ABC

2013

Pasaules vēsture

S.Goldmane   Pasaules vēsture pamatskolai  3.d.

Zvaigzne ABC

2014

 

S.Goldmane   Pasaules vēsture pamatskolai  3.d. Darba burtnīca

Zvaigzne ABC

2014

Mūzika

I.Grauzdiņa   Mūzika  8.kl.

Zvaigzne ABC

2014

 

I.Grauzdiņa   Mūzika  8.kl. Darba burtnīca

Zvaigzne ABC

2014

Sociālās zinības

R.Alhimionoks   Sociālās zinības  8.kl.

RaKa

2008

 

R.Alhimionoks   Sociālās zinības  8.kl. Darba burtnīca

RaKa

2008

Mājturība un tehnoloģijas

M.Kulakova   Mājturība un tehnoloģijas  8.kl.

Zvaigzne ABC

2011

Bioloģija

R.Gribuste   Bioloģija   8.kl.

Zvaigzne ABC

2012

 

А.Питеранс   Зоология  8 класс

Zvaigzne ABC

2007

Fizika

I.Vilks   Fizika  8.kl.

Zvaigzne ABC

2014

Ķīmija

G.Rudzitīs   Ķīmija pamatskolām.

Zvaigzne ABC

2002

 

J.Āriņa    Patstāvīgie darbi ķīmijā pamatskolām

Lielvārds

1996

 

Tabulas un aprēķini ķīmija

Lielvārds

2007

 

M.Drille   Ķīmija  8.kl.

Zvaigzne ABC

2013

Informātika

K.Veiss  Informātika pamatskolai   7.kl.

Zvaigzne ABC

2011

 


 

Mācību priekšmets

Autors, mācību grāmatas nosaukums

Izdevniecība

Izdošanas gads

Mazākumtautību valoda un literatūra

 

М.Гаврилина   Русский язык  9 класс

Mācību grāmata

2007

 

О.Филина   Страна читателей  9 класс

Mācību grāmata

2006

Latviešu valoda

I.Marševska   Latviešu valoda  9.kl.

LVA

2013

 

I.Marševska   Latviešu valoda  9.kl. Darba burtnīca

LVA

2013

 

A  1   Laipa   Latviešu valoda

LVA

2014

 

A  1   Laipa   Latviešu valoda.  Darba burtnīca

LVA

2014

Angļu valoda

P.Hancock    Insight Intermediate   Student’s book/Workbook

OXFORD

2015

Vācu valoda

M.Georgiakaki u.a.   Beste Freunde A.2.1. Kursbuch/Arbeitsbuch

Hueber

2015

Franču valoda

C.Samson   Amis et compagnie. 1

CLE

2012

Matemātika

I.Lude   Matemātika  9.kl.

Pētergailis

2015

 

С.Янума   Уроки алгебры  9 класс

Zvaigzne ABC

2010

 

С.Янума   Геометрия для основной школы  3 часть

Zvaigzne ABC

2002

Bioloģija

М.Кусиня   Анатомия,физиология и гигиена человека  9 класс

Zvaigzne ABC

2014

Ģeogrāfija

G.Šustere   Latvijas ģeogrāfija  9.kl.

Zvaigzne ABC

2011

 

G.Šustere   Latvijas ģeogrāfija  9.kl. Darba burtnīca

Zvaigzne ABC

2011

 

Jaunais pasaules ģeogrāfijas atlants

Jāņa sēta

2014

 

Latvijas ģeogrāfijas atlants

Jāņa sēta

2015

Pasaules vēsture

С.Голдмане   История для основной школы. Новейшая история

Zvaigzne ABC

2011

Latvijas vēsture

С.Голдмане   Латвия в XX     веке

Zvaigzne ABC

2011

Mūzika

I.Grauzdiņa   Mūzika  9.kl.

Zvaigzne ABC

2008

Vizuālā  māksla

I.Briška   Vizuālā māksla  1.d.

Zvaigzne ABC

2010

Mājturība un tehnoloģijas

M.Kulakova   Mājturība un tehnoloģijas  9.kl.

Zvaigzne ABC

2012

Sociālās zinības

R.Alhimionoks    Sociālās zinības  9.kl.

RaKa

2008

 

R.Alhimionoks    Sociālās zinības  9.kl. Darba burtnīca

RaKa

2008

Fizika

I.Vilks   Fizika  9.kl.

Zvaigzne ABC

2015

Ķīmija

G.Rudzitīs   Ķīmija pamatskolām

Zvaigzne ABC

2002

 

J.Āriņa   Patstāvīgie darbi ķīmijā pamatskolām

Lielvārds

1996

 

Tabulas un aprēķini ķīmijā

Lielvārds

2007

 

M.Drille   Ķīmija  9.kl

Zvaigzne ABC

2014

 


 

Mācību priekšmets

Autors, mācību grāmatas nosaukums

Izdevniecība

Izdošanas gads

 Latviešu valoda un literatūra

I.Urbanoviča   Nāc !  Latviešu valoda  10.kl.

 

Zvaigzne ABC

2010

 

I.Dubiņa   Literatūra  10.kl.

Zvaigzne ABC

2009

Krievu valoda un literatūra

И.Кудрявская  Русский язык и литература  10 класс . 1-2 часть

Zvaigzne ABC

2012

 

А.Петрякова   Культура речи

Retorika A

2008

Angļu valoda

P.Hancock   Insight Intermediate Student’s book/Workbook

OXFORD

2015

 

B.Obee and V.Evans   Upsream Upper-Intermediate   Student’s book/Workbook

Express Publishing

2015

Vācu valoda

S.Evans u.a.     Menschen A.1.2. Kursbuch/Arbeitsbuch

Hueber

2012

Franču valoda

C.Samson   Amis et compagnie. 2

CLE

2012

Matemātika

B.Āboltiņa   Geometrija vidusskolai

Zvaigzne ABC

2010

 

B.Āboltiņa   Matemātika  10.kl

Zvaigzne ABC

2011

 

I.Lude   Matemātika  10.kl.  1.-2.d.

Pētergailis

2008

Fizika

Я.Круминьш   Физика  10 класс

Zvaigzne ABC

2008

Bioloģija

L.Sausiņa   Bioloģija vidusskolai  1.-2.d.

Zvaigzne ABC

2008

Ģeogrāfija

Z.Melbārde   Pasaules ģeogrāfija vidusskolai  1.d.

Zvaigzne ABC

2009

 

Z.Melbārde   Pasaules ģeogrāfija vidusskolai  1.d. Darba burtnīca

Zvaigzne ABC

2008

 

Jaunais pasaules ģeogrāfijas atlants

Jāņa sēta

2014

Vizuālā māksla

I.Briška   Vizuālā māksla  2.d.

Zvaigzne ABC

2010

Latvijas un pasaules vēsture

V.Klišans   Vēsture vidusskolai  1.d.

Zvaigzne ABC

2009

Kulturoloģija

V.Purēns   Kulturoloģija vidusskolai

RaKa

2008

Ķīmija

Ā.Kaksis   Ķīmija  10.kl.

Lielvārds

2010

 

D.Namsone   Organiskā ķīmija vidusskolai

Zvaigzne ABC

1998

 

E.Liepiņš   Vingrinājumi un uzdevumi ķīmijā vidusskolām

Zvaigzne ABC

1995

 

Tabulas un aprēķini ķīmijā

Lielvārds

2007

       

Kulturoloģija

V.Purēns   Kulturoloģija vidusskolai

RaKa

2011

Ekonomika

M.Siņicins    Ekonomika

RaKa

2009

 

G.Lībermanis   Makroekonomika

Multineo

2007

 

R.Škapars   Mikroekonomika

Ekonomikas pētījumu un biznesa izglītības institūts

2007

 

V.Roldugins   Pasaules valstu ekonomikas vārdnīca

JUMAVA

2006

Informātika

K.Veiss   Informātika   vidusskolai

Zvaigzne ABC

2007

Latviešu valoda un literatūra

A 2   Laipa   Latviešu valoda

LVA

2016

 

A 2   Laipa   Latviešu valoda. Darba burtnīca

LVA

2016

 


 

Mācību priekšmets

Autors, mācību grāmatas nosaukums

Izdevniecība

Izdošanas gads

Latviešu valoda un literatūra

 

I.Urbanoviča   Nāc! Latviešu valoda  11.kl.

Zvaigzne ABC

2009

 

D.Auzāne   Literatūra  11.kl.

Zvaigzne ABC

2010

Krievu valoda un literatūra

И.Кудрявская   Русский язык и литература  11 класс  1-2 часть

Zvaigzne ABC

2011

 

С.Гущина   Школьная риторика

Zvaigzne ABC

2000

Angļu valoda

B.Obee and V.Evans   Upstream Upper-Intermediate   Student’s book/Workbook

Express Publishing

2015

Vācu valoda

C.Habersack u.a.,J.Braun-Podeschwa u.a. A.2.2., B.1.1. Kursbuch/Arbeitsbuch

Hueber

2014

Franču valoda

A.Berther    Alter Ego + A1

Hachette

2014

Matemātika

I.Lude   Matemātika  11.kl.1.-2.d.

Pētergailis

2011

 

B.Āboltiņa   Matemātika  11.kl.

Zvaigzne ABC

2012

Fizika

Я.Круминьш   Физика для 11 класса  1-2 часть

Zvaigzne ABC

2009

Bioloģija

L.Sausiņa   Bioloģija vidusskolai  3.d.

Zvaigzne ABC

2009

Ģeogrāfija

Z.Melbārde   Pasaules ģeografija vidusskolai  2.d.

Zvaigzne ABC

2010

 

Z.Melbārde   Pasaules ģeografija vidusskolai  2.d. Darba burtnīca

Zvaigzne ABC

2010

 

Jaunais pasaules ģeografijas atlants

Jāņa sēta

2014

Latvijas un pasaules vēsture

V.Klisans   Vēsture vidusskolai  2.d.

Zvaigzne ABC

2011

Ķīmija

Ā.Kaksis   Ķīmija   11.kl.

Lielvārds

2010

 

D.Namsone   Organiskā ķīmija vidusskolai

Zvaigzne ABC

1998

 

E.Liepiņš   Vingrinājumi un ķīmijā vidusskolām

Zvaigzne ABC

1995

 

Tabulas un aprēķini ķīmijā

Lielvārds

2007

Politika un tiesības

G.Catlaks   Politika un tiesības  vidusskolai

Zvaigzne ABC

2011

Ekonomika

M.Siņicins   Ekonomika

RaKa

2009

 

G.Lībermanis   Makroekonomika

Multineo

2007

 

R.Škapars   Mikroekonomika

Ekonomiskas pētījumu un biznesa izglītības institūts

2007

 

V.Roldugins   Pasaules valstu ekonomikas vārdnīca

JUMAVA

2006

Informātika

K.Veiss   Informatika   vidusskolai

Zvaigzne ABC

2007

Tehniskā grafika

Z.Kleinšmite   Tehniskā grafika  vidusskolai

Zvaigzne ABC

2011

 


 

Mācību priekšmets

Autors, mācību grāmatas nosaukums

Izdevniecība

Izdošanas gads

Latviešu valoda un literatūra

I.Urbanoviča   Nāc!  Latviešu valoda  12.kl.

 

Zvaigzne ABC

2012

 

I.Klēvere-Velhli   Latviešu valoda studentem

LVA

2012

 

I.Auziņa   Literatūra  12.kl.

Zvaigzne ABC

2009

 

A 2   Laipa   Latviešu valoda

LVA

2016

 

A 2   Laipa   Latviešu valoda. Darba burtnīca

LVA

2016

Krievu valoda un literatūra

А.Ведела   Русский язык и литература  12 класс  1 часть

Zvaigzne ABC

2015

Matemātika

I.Lude   Matemātika  12.kl. 1.-2.d.

Pētergailis

2009

 

B.Āboltiņa   Matemātika  12.kl.

Zvaigzne ABC

2013

Fizika

В.Бранка   Физика  12 класс 1-2 часть

Zvaigzne ABC

2000

Bioloģija

L.Sausiņa   Bioloģija vidusskolai  4.d.

Zvaigzne ABC

2010

Latvijas un pasaules vēsture

V.Klišans   Vēsture vidusskolai  3.-4.d.

Zvaigzne ABC

2011

Kulturoloģija

V.Purēns   Kulturoloģija vidusskolai

RaKa

2011

Angļu valoda

B.Obee,V.Evans   Upstream Upper-Intermediate Student’s book/Workbook

Express Publishing

2015

Vācu valoda

C.Habersack u.a.,J.Braun-Podeschawa u.a. A.2.2., B.1.1. Kursbuch/Arbaitsbuch

Hueber

2014

Franču valoda

A.Berther   Alter Ego +A2

Hachette

2014

Ģeogrāfija

Z.Melbārde   Pasaules ģeogrāfija vidusskolai  2.d.

Zvaigzne ABC

2010

 

Z.Melbārde   Pasaules ģeografija vidusskolai  2.d. Darba burtnīca

Zvaigzne ABC

2010

 

Jaunais pasaules ģeogrāfijas atlants

Jāņa sēta

2014

Ķīmija

Ā.Kaksis   Ķīmija   12.kl.

Lielvārds

2011

 

D.Namsone   Organiskā ķīmija vidusskolai

Zvaigzne ABC

1998

 

E.Liepiņš   Vingrinājumi un uzdevumi ķīmijā vidusskolām

Zvaigzne ABC

1995

 

Tabulas un aprēķini ķīmijā

Lielvārds

2007

Politika un tiesības

G.Catlaks   Politika un tiesības

Zvaigzne ABC

2011

Ekonomika

M.Siņicins   Ekonomika

RaKa

2009

 

G.Lībermanis   Makroekonomika

Multineo

2007

 

R.Škapars   Mikroekonomika

Ekonomikas pētījumu un biznesa izglītības institūts

2007

 

V.Roldugins   Pasaules valstu ekonomikas vārdnīca

JUMAVA

2006

Informātika

K.Veiss   Informatika vidusskolai

Zvaigzne ABC

2007

Tehniskā grafika

Z.Kleinšmite   Tehniskā grafika  vidusskolai

Zvaigzne ABC

2011

Latviešu valoda un literatūra

A 2   Laipa   Latviešu valoda

LVA

2016

 

A 2   Laipa   Latviešu valoda. Darba burtnīca

LVA

2016