E-pasts: maksima@maksima-edu.lv     Tālrunis: +371 6718 7029   
        Izglītības iestāde         Pirmsskola         Pamatskola         Ģimnāzija         Interešu izglītība         Aktualitātes    


Pirmsskola
Pirmsskola > Uzņemšanas noteikumi
U z ņ e m š a n a s   n o t e i k u m i
Privatā pamatskola „Maksima” īsteno pirmsskolas izglītības programmu. Darbojas šādas grupas:
1. vecākā grupa 2. vecumposms (4-5 g.v. bērni)
2. sagatavošanas/pirmsskolas grupa 3.vecumposms (0.klase) 5-6 g.v. bērni

Maksimālais bērnu skaits pirmsskolas grupā – 15 cilvēki. Grupas strādā no 7.30 līdz 19.30 pēc noteiktā grafikā.

Ēdināšana notiek trīs reizes dienā (brokastis, pusdienas, launags), kā arī trīs reizes nedēļā tiek izdalīti āboli un piens, saskaņā ar Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, projekts „Skolas piens un auglis”.

Nodarbības notiek atbilstoši katras grupas mācību plāniem.

Lai iestātos privātās pamatskolas „Maksima” pirmsskolas grupā ir nepieciešams:
  • Vecāku personīga saruna ar skolas administrāciju, lai apspriestu bērna personīgās īpašības, lai izvēlētos bērnam piemērotāku dienas režīmu.
  • Aizpildīt iesniegumu par bērna uzņemšanu bērnudārza grupā.
  • Noslēgt līgumu par pirmsskolas izgītības pakalpojumu sniegšanu.
  • Iesniegt bērna personu apliecinošu dokumentu.
  • Iesniegt bērna medicīnisko karti ar veiktām potēm.

LĪGUMS PAR PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANU


Skolas informācijas sistēma


Valsts izglītības satura centrs


Skola 2030


Programmēšanas apguves programma vispārizglītojošās skolās Latvijā


Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs


Atgriezeniskā saite, kas ved uz rīcību


eParaksts


eParaksts


eParaksts


eParaksts


eParaksts


        Izglītības iestāde         Pirmsskola         Pamatskola         Ģimnāzija         Interešu izglītība         Aktualitātes