E-pasts: maksima@maksima-edu.lv     Tālrunis: +371 6718 7029   
        Izglītības iestāde         Pirmsskola         Pamatskola         Ģimnāzija         Interešu izglītība         Aktualitātes    


Pamatskola
Pamatskola > Vispārīgā informācija
V i s p ā r ī g ā   i n f o r m ā c i j a

2023./2024. mācību gads
SEMESTRI
Pirmais semestrisno 2023.gada 1.septembra līdz 22.decembrim
Otrais semestrisno 2024.gada 8.janvāra līdz 31.maijam (9.kl. līdz 14. jūnijam, 12.kl. līdz 21. jūnijam)
BRĪVDIENAS
Rudens brīvdienasno 2023.gada 23.oktobra līdz 27.oktobrim
Ziemassvētku brīvdienasno 2023.gada 25.decembra līdz 2024.gada 5.janvārim
Pavasara brīvdienas no 2024.gada 11. marta līdz 15. martam
Vasaras brīvdienas (1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem) no 2024.gada 1.jūnija līdz 30.augustam
*9. un 12.klMācību gads beidzas 14.jūnijam (21.jūnijam)


Skolas informācijas sistēma


Valsts izglītības satura centrs


Skola 2030


Programmēšanas apguves programma vispārizglītojošās skolās Latvijā


Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs


Atgriezeniskā saite, kas ved uz rīcību


eParaksts


eParaksts


eParaksts


eParaksts


eParaksts


        Izglītības iestāde         Pirmsskola         Pamatskola         Ģimnāzija         Interešu izglītība         Aktualitātes