E-pasts: maksima@maksima-edu.lv     Tālrunis: +371 6718 7029   
        Izglītības iestāde         Pirmsskola         Pamatskola         Ģimnāzija         Interešu izglītība         Aktualitātes    


Ģimnāzija
Ģimnāzija > Vispārīgā informācija
V i s p ā r ī g ā   i n f o r m ā c i j a

2022./2023. mācību gads
SEMESTRI
Pirmais semestrisno 2022.gada 1.septembra līdz 23.decembrim
Otrais semestrisno 2023.gada 9.janvāra līdz 31.maijam (9.kl. līdz 14. jūnijam, 12.kl. līdz 21. jūnijam)
BRĪVDIENAS
Rudens brīvdienasno 2022.gada 24.oktobra līdz 28.oktobrim
Ziemassvētku brīvdienasno 2022.gada 26.decembra līdz 2023.gada 6.janvārim
Pavasara brīvdienas (1.-11.kl.)no 2023.gada 13. marta līdz 17. martam
Vasaras brīvdienasno 2022.gada 1.jūnija līdz 31.augustam
*9. un 12.klMācību gads beidzas 14.jūnijam (21.jūnijam)

Skolas informācijas sistēma


Valsts izglītības satura centrs


Skola 2030


Programmēšanas apguves programma vispārizglītojošās skolās Latvijā


Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs


Atgriezeniskā saite, kas ved uz rīcību


eParaksts


eParaksts


eParaksts


eParaksts


eParaksts


        Izglītības iestāde         Pirmsskola         Pamatskola         Ģimnāzija         Interešu izglītība         Aktualitātes