E-pasts: maksima@maksima-edu.lv     Tālrunis: +371 6718 7029   
        Izglītības iestāde         Pirmsskola         Pamatskola         Ģimnāzija         Interešu izglītība         Aktualitātes    


Izglītības iestāde
Izglītības iestāde > Sludinājumi
S l u d i n ā j u m i

> Uzņemšana 10. klasē 2023./2024. m.g.

> Pamatskola un ģimnāzija "MAKSIMA" mācību gada laikā organizē skolēnu uzņemšanu 1. – 12. klasēs

Uzņemšana 10. klasē 2023./2024. m.g.

22.06.2023. un 24.08.2023.

Motivācijas pārrunas, dokumentu iesniegšana.

Informācija pa t. 67187029, 29590875

maksima@maksima-edu.lv

Pamatskola un ģimnāzija "MAKSIMA" mācību gada laikā organizē skolēnu uzņemšanu 1. – 12. klasēs

Uzņemšanas process iekļauj:
  • pārrunas ar skolēna vecākiem;
  • iepazīšanos ar izglītības iestādes darba režīmu un iekšējās kārtības noteikumiem;
  • skolēna kompetenču līmeņa diagnosticēšanu atbilstoši valsts izglītības standarta prasībām;
  • apmaiņu ar nepieciešamo kontaktinformāciju starp skolēna vecākiem un izglītības iestādi.
Skolas informācijas sistēma


Valsts izglītības satura centrs


Skola 2030


Programmēšanas apguves programma vispārizglītojošās skolās Latvijā


Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs


Atgriezeniskā saite, kas ved uz rīcību


eParaksts


eParaksts


eParaksts


eParaksts


eParaksts


        Izglītības iestāde         Pirmsskola         Pamatskola         Ģimnāzija         Interešu izglītība         Aktualitātes