E-pasts: maksima@maksima-edu.lv     Tālrunis: +371 6718 7029   
        Izglītības iestāde         Pirmsskola         Pamatskola         Ģimnāzija         Interešu izglītība         Aktualitātes    


Interešu izglītība
Interešu izglītība > Fakultatīvās nodarbības
F a k u l t a t ī v ā s   n o d a r b ī b a s

Fakultatīvo nodarbību saraksts
Klase Priekšmets
4.aAngļu valoda
4.aFranču valoda
5.aVācu valoda
6.aVācu valoda
7.aMazākumtautības valoda un literatūra (radošā rakstīšana / publiskā uzstāšanās)
7.aFranču valoda
7.aVācu valoda
8.aMazākumtautības valoda un literatūra (radošā rakstīšana / publiskā uzstāšanās)
8.aVācu valoda
9.aDatorika
9.aFranču valoda
9.aVācu valoda
Individuālo nodarbību saraksts
Klase Priekšmets
10.aVācu valoda
12.1Kultūras pamati

Skolas informācijas sistēma


Valsts izglītības satura centrs


Skola 2030


Programmēšanas apguves programma vispārizglītojošās skolās Latvijā


Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs


Atgriezeniskā saite, kas ved uz rīcību


eParaksts


eParaksts


eParaksts


eParaksts


eParaksts


        Izglītības iestāde         Pirmsskola         Pamatskola         Ģimnāzija         Interešu izglītība         Aktualitātes