E-pasts: maksima@maksima-edu.lv     Tālrunis: +371 6718 7029   
        Izglītības iestāde         Pirmsskola         Pamatskola         Ģimnāzija         Interešu izglītība         Aktualitātes    


Interešu izglītība
Interešu izglītība > Fakultatīvās nodarbības
F a k u l t a t ī v ā s   n o d a r b ī b a s

Fakultatīvo nodarbību saraksts
Klase Priekšmets
1.aMazākumtautību valoda (krievu) un literatūra
5.aFranču valoda
6.aVācu valoda
7.aMazākumtautību valoda (krievu) un literatūra
7.aDatorika
8.aMazākumtautības valoda un literatūra (radošā rakstīšana / publiskā uzstāšanās)
8.aFranču valoda
8.aVācu valoda
9.aDatorika
9.aFranču valoda
9.aVācu valoda

Skolas informācijas sistēma


Valsts izglītības satura centrs


Skola 2030


Programmēšanas apguves programma vispārizglītojošās skolās Latvijā


Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs


Atgriezeniskā saite, kas ved uz rīcību


eParaksts


eParaksts


eParaksts


eParaksts


eParaksts


        Izglītības iestāde         Pirmsskola         Pamatskola         Ģimnāzija         Interešu izglītība         Aktualitātes