E-pasts: maksima@maksima-edu.lv     Tālrunis: +371 6718 7029   
        Izglītības iestāde         Pirmsskola         Pamatskola         Ģimnāzija         Interešu izglītība         Aktualitātes    


Interešu izglītība
Interešu izglītība > Pagarinātās dienas grupa
P a g a r i n ā t ā s   d i e n a s   g r u p a
Pamatskolā "MAKSIMA" organizēta pagarinātas dienas grupa 1. – 4. kl. skolēniem. Pagarinātas dienas grupas režīms ir katru mācību dienu no plkst. 13:30 līdz plkst. 17:00.

Pagarinātas dienas grupas darbā iekļauti pastaiga, kaligrāfijas nodarbības, lasīšana grupā, programmas "Intelekts" nodarbības, mūzikas nodarbības, vizuālās mākslas nodarbības, spēles, radošā darbība grupās.

Pagarinātas dienas grupas režīmā iekļauta ēdināšana – launags.

Pagarinātas dienas grupas darbu vada pamatskolas "MAKSIMA" pedagogi.

Skolas informācijas sistēma


Valsts izglītības satura centrs


Skola 2030


Programmēšanas apguves programma vispārizglītojošās skolās Latvijā


Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs


Atgriezeniskā saite, kas ved uz rīcību


eParaksts


eParaksts


eParaksts


eParaksts


eParaksts


        Izglītības iestāde         Pirmsskola         Pamatskola         Ģimnāzija         Interešu izglītība         Aktualitātes